Tot nader bericht geen erfbelastingrente bij sterfgevallen vanaf 1 januari 2017

Voor de verwerking van de aangiften schenk- en erfbelasting is de Belastingdienst vanaf het belastingjaar 2017 overgegaan naar een nieuw behandelsysteem. Door een vertraging in de oplevering van het nieuwe systeem worden de aanslagen op dit moment later dan normaal opgelegd. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten dat geen belastingrente in rekening zal worden gebracht ter zake erfbelastingaangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017. Reeds in rekening gebrachte belastingrente over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf die datum zal door de Belastingdienst worden teruggegeven. Deze maatregel geldt zolang als nodig is. De staatssecretaris zal het een en ander in een beleidsbesluit vastleggen.
TK 31066, nr 389

Verder heeft de Belastingdienst aan notarissen (en belastingadviseurs) medegedeeld dat kan worden gevraagd om de aangifte erfbelasting 2017 of een verzoek om een voorlopige aanslag met voorrang te behandelen. Daarvoor kan een e-mailbericht worden gestuurd naar p.erfbelasting.nederland.sea@belastingdienst.nl waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag met voorrang moet worden behandeld. Voor vragen kan men contact opnemen met het Serviceteam nabestaanden: 0800-2358354.
Belastingdienst Directie Particulieren Afdeling schenk- en erfbelasting 19 december 2017

Overigens heeft de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken: – in hoeverre de huidige regeling inzake belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig is; – of de gehanteerde rentepercentages (thans 4% voor onder meer de inkomsten-, erf- en overdrachtsbelasting, en 8% voor de vennootschapsbelasting) marktconform zijn; en – waar eventuele aandachts- en verbeterpunten zitten. De regering is hierbij verzocht om vóór 1 juli 2018 de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten. De aanleiding van deze motie is dat de huidige regeling als onrechtvaardig wordt ervaren. TK 34785, nr 70

Tot slot maken we nog melding van de onderstaande mededeling van de staatssecretaris.
De inspecteur berekent rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Als de inspecteur niet afwijkt van de aangifte blijft het tijdvak waarover rente wordt berekend beperkt tot 19 weken na het indienen van de aangifte (zie artikel 30g AWR). Bij nalatenschappen waarin zich een onroerende zaak bevindt kan het voorkomen dat de WOZ-waarde wordt verlaagd nadat de aangifte erfbelasting is ingediend, maar voordat de definitieve aanslag is opgelegd. Ook kan naderhand sprake zijn van een keuze voor de lagere WOZ-waarde in het volgende jaar. De inspecteur wijkt in een dergelijk geval af van de aangifte. Een redelijke wetstoepassing brengt evenwel met zich mee dat voor het berekenen van de belastingrente de beperking tot 19 weken toch toepassing vindt.
Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 9 mei 2017, nr 2017-1209 (Stcrt 2017, nr 28270)

Bron: Notamail 10-1-2018

Recente Berichten

Laat een reactie achter

Contact

Heb je een vraag of wil je meer info? Vul hieronder je emailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar ? Vernieuw code captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Call Now Button Cyber Security | BLM Accountants & AdviseursNieuw Huwelijksvermogensrecht podcast BLm Accountants & Adviseurs