Vervolgtraject BLM | BLM Accountants + Adviseurs
Vervolgtraject

BLM Vervolgtraject

Voor gezonde ondernemers

De jaarrekening geeft een beeld van uw prestaties. Dat is nuttige informatie voor derden, maar zeker ook voor u zelf. Maar de informatie moet dan wel betrouwbaar zijn. Een goede controle van de jaarrekening is dus, naast wettelijk verplicht, ook verstandig. Dankzij de integrale aanpak van BLM en het bijbehorende advies, kunt u als ondernemer meer doen met uw cijfers.

Stappenplan BLM Uzelf
1. Aanleveren financiële privé-gegevens en jaarcijfers voorgaand jaar  0,50
2. Opstellen en/of bijwerken overzicht huidige financiële situatie  1,50
3. Bespreking Businessmodel, Financial Behavior-profielen, doelen en wensen en overzicht huidige financiële situatie 1,50  1,50
4. Bijwerken financiële prognose en onderneming en bijwerken gewenste financiële scenario 2,00
5. Bespreking financiële scenario, financiële scenario en prognose. Tevens eerste kwartaalbespreking 2,00 1,50
6. 3 maal een kwartaalbespreking met begeleiding en evt. bijsturing aan de hand van uw ondernemingsplan, Financial Behavior-profiel en uw wensen 3,00  3,00
Totale tijdsbesteding (in uren) 10,00 6,50

Begin met typen en druk op enter om te zoeken