BLM Start pakket | BLM Accountants & Adviseurs
Startpakket

BLM Start pakket

Pak uw voorsprong bij de start

Leren van je fouten is goed, maar vermijden is natuurlijk beter. Beter voor u, voor uw onderneming en voor de slagingskans daarvan. Met het BLM Ondernemer Start-pakket komt u voorbereid aan de start.

Om te beginnen helpen we u uzelf als ondernemer te leren kennen met behulp van o.a. uw Financial Behavior-profiel. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de wensen en het risicoprofiel van uw eventuele partner om, tezamen met het inzicht in de privé-financiën, uw privé-situatie “veilig te stellen”. Het welslagen van veel startende ondernemers wordt namelijk mede bepaald door de vraag of er een solide basis is in de thuissituatie.

Vervolgens zal samen met u gekeken worden naar uw ondernemingsplan. Hierbij wordt u gecoacht naar een bij u passend businessmodel. Dit betekent dat u zelf ook aan de slag zult moeten om te kijken naar uw eigen wensen en mogelijkheden, en de vraag te beantwoorden waar uw ondernemingspassie ligt.

Uw businessmodel, uw Financial Behavior-profiel en uw persoonlijke financiën, worden vervolgens heel concreet in een bij u passend ondernemingsplan gegoten. Hiermee kunt u goed voorbereid een start maken als ondernemer. Met de tot het plan behorende financiële prognose heeft u bovendien een houvast en een leidraad in de eerste ondernemersfase. Tenslotte zorgen we er natuurlijk ook voor dat u aan alle wettelijke eisen en formaliteiten voldoet. Kortom, een pakket dat een goede basis biedt voor u als (toekomstig) ondernemer, zodat u goed beslagen het ondernemingsijs kunt betreden.

Om het bovenstaande te realiseren, worden de volgende stappen genomen. Daarbij is per stap een schatting gemaakt van de tijdsbesteding door BLM en uzelf.

Stappenplan BLM Uzelf
1. Kennismakingsgesprek  0,50  0,50
2.  Invullen Financial Behavior-vragenlijst door cliënt en evt. partner 0,50
3. Aanleveren financiële privé-gegevens  1,00
4. Voorbereiden; doornemen Financial Behavior-profielen 1,00
5. Opstellen overzicht huidige financiële situatie 4,00
6. Bespreking ondernemerskwaliteiten, financiële situatie, gewenste financiële situatie en one page businessmodel 2,00
7.  Uitwerken businessplan in geschreven ondernemingsplan 8,00
8. Opstellen financiële prognose onderneming 1,50
9. Bespreking ondernemingsplan en terugkoppelingen 3,00 2,00
10. Begeleiding bij opzet administratie en fiscale formaliteiten (BTW nr, VAR etc) 2,00 0,50
11.  Slotgesprek 2,00 2,00
Totale tijdsbesteding (in uren) 16,00 16,50

Begin met typen en druk op enter om te zoeken