Solide start pakket | BLM Accountants + Adviseurs
Solide start pakket

BLM Solide start pakket

Van professionals voor (toekomstig) professionals

Voor iedereen die vanaf het begin van zijn of haar onderneming vooruit kijkt, is er het BLM Solide Start-pakket. Een intensief begeleidingstraject voor de ambitieuze starter. Want hoe beter voorbereid aan de start, hoe beter het resultaat na 3 jaar. Kwestie van goede fundering. Die leggen we in een serie intensieve gesprekken en door professionele begeleiding.

Allereerst analyseren we uw Financial Behavior-profiel. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de wensen en het risicoprofiel van uw eventuele partner om, samen met het inzicht in de privé-financiën, uw privé-situatie “veilig te stellen”. Een solide basis privé bepaalt namelijk het welslagen van veel startende ondernemers.

Vervolgens zal tezamen met u gekeken worden naar uw ondernemingsplan. Hierbij wordt u gecoacht naar een bij u passend businessmodel. Dit betekent dat u zelf ook aan de slag zult moeten om te kijken naar uw eigen wensen en mogelijkheden, en de vraag waar uw ondernemingspassie ligt.

Uw businessmodel, uw Financial Behavior-profiel en uw persoonlijke financiën, worden vervolgens heel concreet in een bij u passend ondernemingsplan gegoten. Hiermee kunt u goed voorbereid een start maken als ondernemer. Met de tot het plan behorende financiële prognose heeft u bovendien een houvast en een leidraad in de eerste ondernemersfase. Tenslotte zorgen we er natuurlijk ook voor dat u aan alle wettelijke eisen en formaliteiten voldoet. Kortom, een pakket dat u alles biedt voor u als (toekomstig) ondernemer, zodat u goed beslagen het ondernemingsijs kunt betreden.

Om het bovenstaande te realiseren, worden de volgende stappen genomen. Daarbij is per stap een schatting gemaakt van de tijdsbesteding door BLM en uzelf.

Stappenplan BLM Uzelf
1. Kennismakingsgesprek  0,50  0,50
2. Invullen Financial Behavior vragenlijst door cliënt en partner  0,50
3. Aanleveren financiële privé-gegevens 2,00
4. Opstellen overzicht huidige financiële situatie 2,50
5. Voorbereiden: doornemen Financial Behavior profielen en financiële status 1,00
6. Bespreking inzake ondernemerskwaliteiten en invloed op (financiële) privé-situatie 2,00 2,00
7. Opstellen besprekingsverslag en terugkoppeling 0,50
8. Bespreking inzake opzet business model. Uitleg en klankborden over mogelijkheden 2,00 2,00
9. Opstellen besprekingsverslag en terugkoppeling 0,50
10. Uitwerken one page businessmodel 1,00 5,00
11. Bespreking en klankborden inzake businessmodel 2,50 2,50
12. Uitschrijven ondernemingsplan 2,00 16,00
13. Opstellen financiële prognose ondernemingsplan 5,00 1,00
14. Bespreking inzake ondernemingsplan. Terugkoppeling naar Financial Behavior en financiële privé-situatie 2,50 2,50
15. Begeleiding bij opzet administratie en fiscale formaliteiten (btw-nr., VAR etc) 4,00 2,00
16.  4 maal een kwartaalbespreking in uw eerste ondernemingsjaar met begeleiding en evt. bijsturing aan de hand van uw ondernemingsplan 4,00 4,00
Totale tijdsbesteding (in uren) 30,00 40,00

Begin met typen en druk op enter om te zoeken