gezond ondernemen pakket | BLM Accountants & Adviseurs
Gezond ondernemenpakket

BLM Gezond ondernemen pakket

Van professionals voor professionals

Dit pakket zorg ervoor dat u een betere financiële toekomst en een gezonde onderneming krijgt. Hierbij wordt met behulp van o.a. Financial Behavior gekeken naar hoe u bent als ondernemer en als persoon. En naar de wensen van uzelf, zowel zakelijk als privé, en de wensen van uw eventuele partner. Vervolgens kijken we samen met u naar uw (huidige) businessplan en uw huidige financiële situatie, zowel privé als zakelijk.

Met behulp van uw businessmodel, uw Financial Behavior-profiel en uw persoonlijke en zakelijke financiën, wordt vervolgens gekeken hoe we dit beter op elkaar kunnen afstemmen. Hierbij zullen we zo nodig het businessplan samen aanpassen en een gewenst financieel scenario voor u in kaart brengen. Uiteraard blijft het hier niet bij. Om het bovenstaande goed neer te zetten, zullen we een bij u passende financiële prognose opstellen voor uw onderneming. Elk kwartaal zullen we samen met u de recente cijfers bespreken en u sturen, begeleiden en coachen waar nodig is. Hierbij zullen we steeds uw businessmodel, uw Financial Behavior-profiel, uw doelen en wensen en de financiële prognose betrekken. Ook is er tijdens deze gesprekken ruimte om met u te klankborden.

Kortom, een pakket dat u als ondernemer een GEZONDE ONDERNEMING biedt, zodat u de toekomst krijgt die u wilt.

Om het bovenstaande te realiseren, worden de volgende stappen genomen. Daarbij is per stap een schatting gemaakt van de tijdsbesteding door BLM en uzelf.

Stappenplan BLM Uzelf
1. Kennismakingsgesprek  0,50  0,50
2. Invullen Financial Behavior vragenlijst door cliënt en evt. partner 0,50
3. Aanleveren financiële privé-gegevens en aanleveren cijfers voorgaand jaar  2,00
4. Opstellen overzicht huidige financiële situatie 3,50
5. Voorbereiden: doornemen Financial Behavior profielen en financiële status 1,00
6. Bespreking inzake ondernemerskwaliteiten en invloed op (financiële) privé-situatie en huidige businessmodel 2,00  2,00
7. Opstellen besprekingsverslag en terugkoppeling 0,50
8. Opstellen financiële prognose onderneming 1,50
9. Bespreking inzake gewenst financieel scenario en prognose Terugkoppeling naar Financial Behavior en financiële privé-situatie 4,50 1,50
10. 4 maal een kwartaalbespreking met begeleiding en   bijsturing aan de hand van uw businessplan, Financial Behavior en wensen 2,50 2,50
4,00 4,00
Totale tijdsbesteding (in uren) 20,00 12,50

Het BLM GEZOND ONDERNEMEN-pakket kunnen wij u aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs, informeer naar de tarieven.

Dit pakket is exclusief het opstellen van de cijfers c.q jaarrekening. Uiteraard kunnen wij u hier ook maatwerk leveren.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken