Financiële toekomst pakket | BLM Accountants & Adviseurs
Financiële toekomst pakket

BLM Financiële toekomst pakket

Stap voor stap naar de toekomst

Kennis is macht. En in financiële zin ook winst. Want wie weet waar hij staat en waar hij heen wil, kan de juiste stappen nemen. BLM helpt u daarbij met het BLM Financiële Toekomst-pakket. Dit pakket zorgt ervoor dat u een beter zicht krijgt op uw huidige en toekomstige financiële situatie en op de stappen die nodig zijn om uw doel te bereiken.

Allereerst wordt uw huidige financiële situatie in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een overzicht gemaakt van uw financiële toekomst. Vervolgens wordt er op basis van o.a. uw Financial Behavior-profiel gekeken naar uw wensen en doelen en die van uw partner. Op basis daarvan – en uitgaand van uw huidige situatie – bepalen we de mogelijkheden en de stappen die moeten worden genomen om die financiële toekomst zeker te stellen.

Om het bovenstaande te realiseren, worden de volgende stappen genomen. Daarbij is per stap een schatting gemaakt van de tijdsbesteding door BLM en uzelf.

Stappenplan BLM Uzelf
1. Invullen Financial Behavior vragenlijst door cliënt en partner  0,50
2. Aanleveren financiële privé-gegevens 1,00
3. Opstellen financieel overzicht o.b.v. huidige financiële situatie 4,00
4. Voorbereiden: doornemen Financial Behavior profielen en financiële status 1,00
5. Bespreking huidige financiële situatie en gewenste financiële situatie 2,00 2,00
6. Bekijken mogelijkheden en opstellen gewenste financiële scenario 3,00
7. Bespreking inzake gewenst financieel scenario, terugkoppeling naar Financial Behavior en opstellen stappenplan 2,00 2,00
8. Uitwerking definitieve keuze in financieel eindverslag 2,50
Totale tijdsbesteding (in uren) 14,50 5,50

Begin met typen en druk op enter om te zoeken